Somnium

"Posjetiteljski centar Kuća špilje " ; jedinstvena, inovativna i atraktivna prezentacija prirodnih i kulturnih vrijednosti.

Mjesto: Rakovica

Opis projekta:

Povećanje privlačnosti i povećanje
broja posjetitelja razvojem
posjetiteljske infrastrukture i
turističkih sadržaja

Povećanje obrazovnog kapaciteta
posjetitelja i zaposlenika ustanove

Identificiranje potreba posjetitelja i
razvoj modela za bolje upravljanje
posjetiteljima i kvalitetno
provođenje vremena za posjećivanja
razvojem studijske dokumentacije

Zajednički ciljevi

reducirati gužve u zonama
posjećivanja uvođenjem novih
kvalitetnih sadržaja i programa za
posjetitelje

produljiti boravak posjetitelja sa 1,6
na 3 dana

održivo korištenje prirodne baštine
s ciljem doprinosa održivom
društveno-gospodarskom razvoju na
lokalnoj/regionalnoj razini

Status projekta: u provedbi do 2021.god.