NACIONALNA RAZVOJNA STRATEGIJA RH DO 2030.GODINE

Posted Leave a comment

Hrvatska je u 2030.godini – konkurentnija inovativnija I sigurna zemlja prepoznatljivog identiteta I kulture, zemlja očuvanih resursa, kvalitetnih životnih uvjeta I jednakih prilika za sve. Razvojni smjer 1. Održivo gospodarstvo I društvo Strateški ciljevi: SC 1. Konkurentno I inovativno gospodarstvo                 SC 2. Obrazovani I zaposleni ljudi                 SC 3. Učinkovito I djelotvorno pravosuđe, javna […]

NOVO PROGRAMSKO RAZDOBLJE EU 2021-2027.godine

Posted Leave a comment

U novom razdoblju ciljevi su posloženi sa 11 na 5tematskih područja, kojima EU želo financirati viziju Europe koja je: zelenija,pametna, bolje povezana, više socijalna i bliža građanima. Novi fondovi Fondovima za regionalni razvoj, socijalni fond, kohezijski te fond za pomorstvo i ribarstvo, dodaju se: Fond za pravednu tranziciju, Fond za azil i migrante, Fond za […]

INDIKATIVNI PLAN OBJAVE NATJEČAJA 2021.godine ZA RURALNI RAZVOJ

Posted Leave a comment

Ministarstvo poljoprivrede i u 2021.godini nastavlja s dodjelom bespovratnih sredstava uz Programa ruralnog razvoja RH kroz 27 natječaja, čiji je glavni cilj povećanje konkurentnosti ponajprije poljoprivrednih proizvođača i prerađivača, a korisnicima je na raspolaganju više od 2,4 milijarde kuna. Osiguravanje samodostatnosti odnosno primarnu poljoprivrednu proizvodnju, prvenstveno kroz ulaganja u modernizaciju i povećanje obima proizvodnje, za […]

ZAJEDNIČKA NACIONALNA PRAVILA

Posted Leave a comment

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU objavilo je procedure Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020 pod nazivom Zajednička nacionalna pravila (ZNP) verzija 7. Ključne izmjene: Pojednostavljenje definicije NOJN-a i opisa predmeta nabave, Podizanje praga za provedbu postupaka nabave sa jednim ponuditeljem, za robe i usluge sa 200.000,00HRK na 400.000,00HRK te za radove sa 500.000,00HRK na […]

e-SAVJETOVANJE

Posted Leave a comment

Aplikacija e-Savjetovanje omogućuje pristup svim savjetovanjima na jednom mjestu s ciljem kvalitetnije suradnje s građanima i svim ostalim zainteresiranim društvenim skupinama kako bi se oblikovale javne politike i njeni procesi. Postupak normiranja procesa savjetovanja u Republici Hrvatskoj započeo je 2009., kada je Vlada Republike Hrvatske donijela Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih […]