Uspostava reciklažnih dvorišta

  • uključuje građenje i opremanje novih reciklažnih dvorišta ili nabavu mobilnih jedinica NISU uključena reciklažna dvorišta za građevni otpad, kao niti nabava opreme/vozila za manipulaciju i transport mobilne jedinice.
  • Traje od 18. ožujka 2020. do 15. veljače 2021. godine.; Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 18. ožujka 2020. godine.
  • Ukupna bespovratna sredstva: 100.000.000,00kn
  • Minimalni iznos: 100.000,00kn; maksimalni iznos: 4.500.000,00kn
  • Prihvatljivi prijavitelji: jedinice lokalne samouprave u sklopu ovog Poziva, u skladu s člankom 35., stavkom 1. točkom 1. ZOGO-a.
  • Ukupni iznos prihvatljivih troškova po pojedinom projektnom prijedlogu ne smije prelaziti iznos od 7.600.000,00 HRK

1. reciklažna dvorišta – građevine:
– najniži iznos 500.000,00 HRK
– najviši iznos 4.500.000,00 HRK.

2. reciklažna dvorišta – mobilne jedinice:
– najniži iznos 100.000,00 HRK
– najviši iznos 800.000,00 HRK.

Provedba projekta:

  1. Reciklažna dvorišta – građevine

a) aktivnosti građenja reciklažnog dvorišta u skladu s pravomoćnim aktom na temelju kojeg može započeti izgradnja reciklažnog dvorišta koje uključuju izvedbu građevinskih i drugih radova;

b) opremanje reciklažnog dvorišta informatičkom i uredskom opremom te opremom za potrebe rada reciklažnog dvorišta;

c) aktivnosti vezane uz pripremu i provođenje postupaka javne nabave radova, usluga i roba sukladno pravomoćnom aktu na temelju kojeg se može započeti izgradnja reciklažnog dvorišta;

d) aktivnosti vezane uz priključenje na komunalnu, telekomunikacijsku i električnu infrastrukturu i

osiguranje pristupne ceste isključivo za potrebe reciklažnog dvorišta;

e) aktivnosti vezane uz osiguravanje pristupačnosti reciklažnog dvorišta te razumne prilagodbe infrastrukture osobama sinvaliditetom;

f) aktivnosti vezane uz osiguranje dijela za ponovnu uporabu proizvoda u sklopu reciklažnog dvorišta;

g) Nadzor radova (stručni nadzor građenja, projektantski nadzor, usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova

2. Reciklažna dvorišta – mobilne jedinice
a) aktivnosti vezane uz pripremu i provođenje postupka javne nabave roba za nabavu mobilne jedinice; b) aktivnosti vezane uz provedbu ugovora o nabavi roba – mobilne jedinice

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *