“Psihološko i socijalno osnaživanje hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji smrtno stradaloga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata”


Rok za prijavu zaključno s 18.03.2020.

 • vrijednost Natječaja je 9.500.000,00 kuna
  · najmanji iznos po pojedinom projektu je 10.000,00 kuna
  · najveći iznos je 900.000,00 kuna
 • broj projekata koji se planira financirati je do 215 Prihvatljivi prijavitelji:
 • biti udruga registrirana sukladno Zakonu o udrugama koja se svojim statutom opredijelila za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja (zaštita interesa i skrb o hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata), a što je vidljivo iz statuta Prijavitelja i
 • biti udruga koja je uskladila statut sa Zakonom o udrugama ili je podnijela zahtjev za usklađivanjem statuta pri nadležnom uredu (što dokazuje potvrdom nadležnog ureda
  Moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:
  · upisan je u Registar udruga Republike Hrvatske i djeluje najmanje jednu godinu
  · upisan je u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje
  · uskladio je svoj statut sa Zakonom o udrugama ili je podnio zahtjev za usklađivanjem pri
  · svojim se statutom opredijelio za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja (zaštita interesa i skrb o hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata), a što je vidljivo iz statuta Prijavitelja
  · svojim projektima, kao i svojom sveukupnom djelatnošću doprinose čuvanju moralnog digniteta hrvatskog naroda i svih građana Republike Hrvatske koji su sudjelovali u obrani Domovine
  · provodi projekte od osobitog interesa za opće dobro u Republici Hrvatskoj
  · projekti koje prijavljuje na Natječaj sukladni su ciljevima i zadaćama koje je utvrdio u svome statutu
  · ima materijalne i ljudske resurse za provedbu prijavljenog projekta
  · provodi djelatnosti usmjerene potrebama zajednice
  · ima usvojen Financijski plan i Program rada udruge za 2020. godinu
  · ima aktivno tijelo upravljanja koje vodi učinkovitu razvojnu politiku i administrativnu kontrolu Prihvatljive aktivnosti u projektima
  · radne aktivnosti i radne terapije (ekološke akcije i druge društveno korisne aktivnosti, uređenje okoliša)
  · zapošljavanje
  · socijalno poduzetništvo za unapređenje rada udruge i ublažavanje teških materijalnih prilika hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
  · rekreativno-stvaralačke i natjecateljske aktivnosti
  · edukativne radionice (informatičko opismenjavanje)
  · provedba istraživanja o socijalnom statusu, posebice zdravstvenom stanju braniteljske i stradalničke populacije
  · medicinska rehabilitacija
  · umjetničko-scenski nastupi i uradci
  · stvaralačke kreativne radionice
  · stručna i edukativna predavanja i skupovi u području zdravstvene skrbi
  · izdavačke djelatnosti
  · razni oblici izvaninstitucionalne skrbi o nemoćnim, starijim i nezaposlenim hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (ne uključuje mogućnost dodjele novčane pomoći)
  · socijalna i humanitarna djelatnost udruga iz Domovinskog rata (izložbe i aukcije)
  · i druge prihvatljive aktivnosti iz područja psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja braniteljske i stradalničke populacije iz Domovinskog rata

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *