OTVORENI NATJEČAJ – Natječaj za tip operacije 4.1.3 “Korištenje obnovljivih izvora energije”

Vrsta poziva: Bespovratna sredstva
Datum objave: 02.12.2019.
Početak prijava: 02.01.2020.
Kraj prijava: 31.03.2020.
Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Operativni program: Program ruralnog razvoja
Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Svrha natječaja: povećanje učinkovitog korištenja energije
Korisnici: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
Raspoloživost sredstava- 100.000.000,00 HRK
Uvećanje intenziteta potpore: Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:

• ulaganje provodi mladi poljoprivrednik,
• ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima (članak 31. i 32. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 487 – 548, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1305/2013) i/ili
• ulaganje je povezano s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima (članak 28. Uredbe (EU) br. 1305/2013) i ekološkom poljoprivredom (članak 29. Uredbe (EU) br. 1305/2013)
Visina javne potpore (od-do): 5.000 – 1.000.000 eura u protuvrijednosti u kunama
Intenzitet javne potpore do 50 % (do 90%)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *