Javni natječaj „Promicanje vrijednosti Domovinskog rata“

Rok za prijavu na natječaj – zaključno s 18.03.2020.

Javni natječaj „Promicanje vrijednosti Domovinskog rata“
Rok za prijavu na natječaj – zaključno s 18.03.2020.
vrijednost Natječaja je 5.700.000,00 kuna
· najmanji iznos po pojedinom projektu je 10.000,00 kuna
· najveći iznos je 450.000,00 kuna

 • broj projekata koji se planira financirati je do 235
  Prihvatljivi Prijavitelji:
  · biti udruga registrirana sukladno Zakonu o udrugama koja se svojim statutom opredijelila za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja (zaštita interesa i skrb o hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata), a što je vidljivo iz statuta Prijavitelja i
  · biti udruga koja je uskladila statut sa Zakonom o udrugama ili je podnijela zahtjev za usklađivanjem statuta pri nadležnom uredu (što dokazuje potvrdom nadležnog ureda
  Moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:
  · upisan je u Registar udruga Republike Hrvatske i djeluje najmanje jednu godinu
  · upisan je u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje
  · uskladio je svoj statut sa Zakonom o udrugama ili je podnio zahtjev za usklađivanjem pri
  · svojim se statutom opredijelio za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja (zaštita interesa i skrb o hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata), a što je vidljivo iz statuta Prijavitelja
  · svojim projektima, kao i svojom sveukupnom djelatnošću doprinose čuvanju moralnog digniteta hrvatskog naroda i svih građana Republike Hrvatske koji su sudjelovali u obrani Domovine
  · provodi projekte od osobitog interesa za opće dobro u Republici Hrvatskoj
  · projekti koje prijavljuje na Natječaj sukladni su ciljevima i zadaćama koje je utvrdio u svome statutu
  · ima materijalne i ljudske resurse za provedbu prijavljenog projekta
  · provodi djelatnosti usmjerene potrebama zajednice
  · ima usvojen Financijski plan i Program rada udruge za 2020. godinu
  · ima aktivno tijelo upravljanja koje vodi učinkovitu razvojnu politiku i administrativnu kontrolu Prihvatljive aktivnosti u projektima
  · izdavačka djelatnost na tematiku Domovinskog rata
  · izložbe na tematiku Domovinskog rata (npr. izložba ratnih fotografija)
  · edukativni izleti za djecu i mlade na tematiku Domovinskog rata
  · organiziranje edukativnih programa o Domovinskom ratu u osnovnim i srednjima školama (uz suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja)
  · održavanje nacionalnih/lokalnih konferencija
  · aktivno sudjelovanje udruga u radu međunarodnih veteranskih i drugih udruženja i u radu međunarodnih konferencija
  · suradnja s udrugama iz drugih zemalja
  · multimedijalne aktivnosti oživljavanja sjećanja na Domovinski rat
  · i druge prihvatljive aktivnosti promicanja vrijednosti Domovinskog rata Prijavitelji mogu djelovati zasebno ili s partnerskim organizacijama. Partneri moraju biti pravne osobe, registrirane kao:
  · udruge (na koje se primjenjuju uvjeti prihvatljivosti kao za Prijavitelja); ili
  · javne institucije (isključujući tijela državne uprave i Vladine urede) i javne ustanove; ili
  · jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave; ili
  · zadruge

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *